Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi konuşmacıları, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇÜTAM Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dünyasında Dil ve Edebiyat” konulu konferans verdiler.

ÇÜTAM’ın, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Programı, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

Konuşmacılar, Cumhuriyet öncesi ve sonrasındaki Türk dili ve edebiyatına yönelik birtakım gelişmelerden söz ettiler.
Cumhuriyetimizin kazanımlarından bahsederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Abik, “Milli Mücadele” sonrasında başlayan kültür mücadelesini ele aldı. Bu mücadeleye yönelik faaliyetleri de dile getiren Prof. Dr. Abik, Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra 1924 yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Fuat Köprülü’ye, İstanbul Dârülfünun bünyesinde “Türkiyat Enstitüsü”nü kurması için talimat verdiğini söyledi.  Abik, “Türk dili, Türk tarihi, kültürü, Türk edebiyatı hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki tarihî ve çağdaş dillerin incelenmesi gibi amaçlar doğrultusunda kurulan Türkiyat Enstitüsünün bu doğrultuda çalışmalar yaptı”  dedi.Prof. Dr. Karaca da, Cumhuriyet Dönemi’ne gelene kadarki Türk edebiyatının geçirdiği süreçleri değerlendirerek, Tanzimat dönemi yazarlarının özelliklerini anlattı.
Karaca, ardından sanat-edebiyat odaklı Servet-i Fünun Dönemi’nden,  Fecr-i Âtî’den, 1923 ve sonrasında Anadolu merkezli eserler üretilen Cumhuriyet Dönemi ve Beş Hececilerden ve Türkçülük akımından ve Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili kaynak kitaplar hakkında da bilgi verdi.
Prof. Dr. Kasapoğlu Çengel’in konuşmasıyla devam eden toplantıda, Türk dünyasında ortak dil ve edebiyat hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Çengel, Sovyet Dönemi’nde Türk boylarının ayrı ayrı modern edebiyat geliştirdiklerini ifade etti.
Toplantı sonunda katkı ve katılımlarından ötürü ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan tarafından Prof. Dr. Nesrin Karaca’ya, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel’e ve Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik’e teşekkür belgeleri takdim edildi.