Açıklamada, “Ülkemizde insanlarımızın yüzde 22`si yeterli gıdaya ulaşamamakta yüzde 8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kâbus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek için sorumluluk almak hepimizin ortak toplumsal görevidir” denildi.

TMMOB’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Çiğdem Eroğlu ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut Dünya Gıda Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması düzenledi.

Şehmus Alparslan tarafından okunan, üç odanın bir araya gelerek gerçekleştirdiği açıklamada, “Bu yıl 16 Ekim’de kutladığımız “Dünya Gıda Günü”nü, gıdaya ulaşmanın en zor yılı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Pandemi döneminde bile bu kadar sıkıntılı günler yaşamamıştık. Yanlış ekonomi politikaları, tarım üretiminin hızla azalması, emekçi ve emekli ücretlerinin açlık sınırının altında kalması, sağlıklı beslenebilmek bir yana, karnımızı doyurmayı bile lüks haline getirmiştir” denildi.

DÜNYADA 800 MİLYONUN ÜZERİNDE İNSAN YATAĞA AÇ GİRMEKTEDİR

Üretimin önemine dikkat çeken Alparslan “Pandemi süreci, son 10 yılda artan etkilerini belirgin bir şekilde yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve çevrenin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanılması, artan nüfus, mülteci akını gibi sorunlar yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına ve dolayısıyla gıda krizine neden olacaktır” dedi.

Gıda güvencesinin sağlanamadığı bir dünyada, adil ve demokratik bir düzen içinde yaşayabilmenin hayal olacağına vurgu yapan Alparslan; “Bugün dünyada 800 milyonun üzerinde insan yani her 10 kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 22`si yeterli gıdaya ulaşamamakta yüzde 8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kâbus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek için sorumluluk almak hepimizin ortak toplumsal görevidir. Unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri 8 milyarı geçen dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktardadır. Eğer dünyada açlık varsa bu yetersiz bitkisel ve hayvansal ürünler ve gıda arzından değil, adaletsiz gelir dağılımından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“SU HAYATTIR, SU GIDADIR”

Yaşadığımız gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen “Kamucu Tarım ve Gıda Politikaları”nı savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkün olacağını ifade eden Alparslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Su Hayattır, Su Gıdadır” sloganı ile kutlanan “2023 Dünya Gıda Günü” için 15 Ekim 2023 Pazar günü düzenlediğimiz sempozyum, TMMOB’a bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Oda’larımızın ortak çalışmasının ürünüdür.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak; açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, üretimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana tutumumuz sürecektir.”