Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranının yüzde 79, sosyal güvenliği olmadan kayıt dışı çalışan kadın oranının ise yüzde 95 olduğu söyledi. Korkut, “Günümüzde, ailece göç eden mevsimlik işçiler arasında göç edilen yerdeki çalışma koşulları nedeniyle cinsiyete dayalı iş bölümünde kadınlara düşen payın giderek daha da artması, kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri daha da içinden çıkılamaz hale getirmiştir.” dedi.

 

REDDEDİYORUZ

Hakkı verilmeyen ve mağdur edilen ‘Toprak Ana’ya sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Korkut, “Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet; eşitsizlik, yoksulluk, cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden kadın bireysel kimliği ile toplumsal yaşamın her alanında ve düzeyinde yer almadan demokratik bir toplum yaratılması mümkün değildir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, kadın emeği sömürüsüne dayanan, kadını düzenli güvenceli işler yerine anneliğe ve ev kadınlığına hapseden cinsiyetçi plan ve programları reddediyor” diye konuştu.