Açıklamayı yapan KESK Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, KESK HABER-SEN’in kamu sendikacılığı açısından Emek Barış ve Demokrasi Mücadelesi tarihinde önemli bir yere sahip olduğun söyledi. Haber-Sen’in 1989 Bahar eylemleri süreciyle başlayan kamu sendikacılığı hareketinin önemli bir bileşeni olduğunu ve 1992 yılında kendi iş kolunda Tüm Haber-Sen adıyla ilk sendikayı kurduğunu belirten Balcan, “Tüm anti demokratik uygulamalara rağmen üyelerimizden aldığımız güç ve direnç sendikal mücadelemize ışık tutmuş ve 31 yıl önce başlattığımız onurlu yaşam kavgamızın adı bugün KESK HABER-SEN’ le devam ediyor. Tarih boyunca sendikal mücadelemiz birçok engellemeyle karşılaşmış olsa da bu engelleri aşmayı başarmıştır” dedi.“11 KASIM’DA AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİK FAKAT MÜDÜRLÜĞE ALINMADIK”
Balcan, “Sendikaların yürüttüğü faaliyetlerin engellenemez oluşu hukuki açıdan güvence altına alınmıştır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinde “Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz” ifadesi yer almaktadır.Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sendikal hakların kullanımının engellenmesi” başlıklı 118. Maddesi ile de sendikal faaliyette bulunma hakkı yasal güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede 11 Kasım 2023 tarihinde, örgütlü olduğumuz Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde şubemizin yapacağı basın açıklaması öncesinde posta emekçileri bilgilendirilmek istemiştir” dedi ve Adana PTT Başmüdürü’nün güvenlik görevlilerini arayarak şube yöneticilerinin dağıtım müdürlüğüne alınmaması yönünde talimat verilmiş ve sendikal örgütlenme hakklarının engellenmiş olduğunu vurguladı.

“POSTA EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”
“Başmüdürlüğün kanunsuz tutumundan dolayı kınıyor ve bu tutumunun sebebini biliyoruz. Bu konu tutanak altına alınarak Adana PTT Başmüdürlüğü ve Başmüdür Korkmaz Gencer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır” diyen Balcan, şunları söyledi:
“Bütün kamuoyu bilsin ki Seyhan Posta Dağıtım merkezinde;
1- Posta dağıtıcılarına sayı dayatması uygulanıyor. Bu bir angaryadır ve suçtur.
2- Güvencesiz çalıştırılan firma personeli eliyle tebligat yaptırılıyor. 7201 Tebligat yasasına göre bu suçtur.
3- Sendikal ayrımcılık yapılarak 4688 sayılı kanuna göre suç işleniyor.
KESK HABER-SEN olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Posta emekçileri sahipsiz değildir. Gün gelecek devran dönecek ve bu kanunsuzluğu yapan herkes hesap verecek. Haber-Sen geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tüm baskı ve engellemeleri aşarak emek barış ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”