“KİLİT ROL OYNUYOR”

Toprağa dahil olan mikro plastiklerin toprak sağlığının sürdürülebilirliğini azalttığını ve potansiyel tehlike arz ettiğini vurgulayan Tayakısı, “Toprakta mikro plastik denilince, aslında bu birikimin ve kirliliğin başta gıda zinciri yoluyla insana geçmesi, gıda güvenlik sorunu yaratması ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesi gibi sebeplerden dolayı uzun vadeli etkileri nedeniyle çok önemli bir konu haline gelmiştir. Toprak ekosisteminin diğer ekosistemler için kilit bir rol oynadığı düşünüldüğünde sorunun ne denli büyük olduğu ortadadır.” dedi.

“GEREKLİ ÖNLEM ALINMALI”

Tarımsal üretimde plastik kullanımının olmazsa olmazlardan olduğunu anlatan Tayakısı, “Ancak, bu plastiklerin yanlış kullanımları sonucu ve uzun vadelerde olumsuz etkilerinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan plastikler toplanmalı, bertaraf yöntemleri ve protokolleri geliştirip üreticinin kolay uygulayabileceği şekilde sağlanmalıdır. Bu faaliyetlerin yanı sıra tarımda kullanılacak plastik materyal alternatiflerinin hayata geçirilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda karar vericilerin tüm paydaşlarla ortak bir görüş belirterek, topraklarda her geçen gün artan plastik kirlilik yükünü azaltmak için gerekli önemleri almaları gerekmektedir.” diye konuştu