İsmet İnönü Parkı içerisinde bir araya gelen Emekliler Dayanışma Sendikası Adana Bölge Temsilciliği üyeleri adına konuşan Gönül Yolcu, açlık sınırı  15 bin lira, yoksulluk sınırı 45 bin lira iken, 7 bin 500 liradan başlayan emekli aylığıyla geçinmenin imkansız olduğunu kaydeden Yolcu, “Dul, yetim ve malulen emeklilerin ise 7 bin 500 liranın altında aylık aldığını biliyoruz. “Emekliler yoksuldur” bile diyemiyoruz artık. Hayat pahalılığı çekilmez oldu. Emekliler açlığa terk edildi. Bu pahalılıkla yaşanmaz. Bu aylıklarla geçim olmaz. 5 bin liralık bir defaya mahsuz ikramiyeyi yetersiz buluyor ve kabul etmiyoruz” dedi.

 

Emeklilerin taleplerini dile getiren Yolcu, “Emekli aylıkları insanca yaşanacak düzeye çekilsin, yapılacak artışlar prim gün hesabı ile eğitim temelinde yapılsın ve memurlara yapılan artış emeklilere de verilsin. Bir kerelik sadaka değil, emekliye yılda 4 defa olmak üzere, asgari ücret kadar ek ödeme yapılsın. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Şehir içi toplu taşımada emeklilere, dul ve yetimlere ücretsiz ulaşım hakkımıza dokunulmasın. 2024 bütçesi emeklilerin talepleri dikkate alınarak yapılsın. Taban aylık uygulaması, seyyanen zam, refah payı gibi esnek, kuralsız, ayarsız uygulamalardan vazgeçilsin. Seyyanen zamlar geçmişin kayıplarının telafisi için yapılsın, esas aylık olarak hesaba katılsın ve aylık bağlama oranları arttırılsın. Milli gelirden, bütçeden pay verilerek emekli aylıkları güncellensin, alım gücü yükseltilsin. Promosyon ödemelerinin aylık güncellenmesi için düzenleme yapılsın. Kısıtlayıcı ve tercihli uygulamalara son verilerek, kadınların, dul ve yetimlerin emeklilik hak sahipliği teslim edilsin ve aylık bağlama oranları yükseltilsin.  Yoksul emekli kitlesine yenilerinin eklenmemesi için, EYT’lilerin bütün haklarının teslim edilip, tüm emeklilik işlemlerinde norm ve standart sağlansın, eşitsizlikler giderilsin” diye konuştu.

Yolcu sözlerini şöyle tamamladı;

“Emeklilere yaşlılıkta ekonomik güvence, ücretsiz erişilebilir sağlık hakkı, sosyal haklar sağlayan, devlet güvencesindeki kamu emekliliği sistemine geri dönülsün ve toplumsal huzur, ahlak ve sağlık için, şirketlerin değil toplumun yararı gözetilerek, sosyal güvenlik yasası yeniden düzenlensin. Ulusal ve Uluslararası yasalarda hak olarak tanınan ama iç hukukta yasal düzenlemesi eksik yapılan emeklilerin toplu sözleşme hakkı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan herkesi kapsayacak şekilde yeniden düzenlensin. Emeklilerin sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek için işvereni konumundaki Sosyal Güvenlik Kurumu ile toplu sözleşme masasına oturma hakkı, bütün emeklilere tanınsın. Ayrıca, anayasanın 51. ve 53. maddelerinde gerekli değişikler yapılarak herkesin sendika kurabileceğine hükmedilsin. Hak ettiğimiz insanca yaşam için, sendikal hakkımızın engellenmesine karşı, Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emekliler Sendikası olarak, 10 Aralık saat 13.00’de Ankara Anıt Park’ta yapacağımız mitingimize bütün halkımızı bekliyoruz.”