Toros Üniversitesi Güzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nde (ÇÜTAM) verdiği  “Sanat, Teknoloji ve Modernite” konulu konferansında, sanatın, en genel anlamıyla üreticiliğin ve hayal gücünün ifadesi ve uygulanması olduğunu ifade ederek, “Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar için kullanılır. Sanat, bazı düşüncelerin, amaçların, durumların ya da olayların, beceri ve düş gücü kullanılarak ifade edilmesine ya da başkalarına iletilmesine yönelik üretici insan etkinliğidir” dedi.

 

Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirlerin sürekli değiştiğini, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar oluşturulduğunu kaydeden Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, şöyle devam etti:

“Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 1960’larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir. Sanat bir duygunun ya da tasarının güzelliği anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan güzelliktir. Sanat, nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşımda sanat, toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yapılır.”

Son zamanlarda günlük hayat içinde sıklıkla teknoloji kelimesinin de kullanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Akyüz, “Sohbetlerin çoğunda en az bir kez geçen teknolojinin gerçek anlamı sorulduğunda ona da sanatta olduğu gibi çok az kişi tam bir cevap verebiliyor. Teknoloji insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere hedefe ulaşmak için kullanılan çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerinin tamamı olarak tanımlanıyor” dedi.

Akyüz, “ İnsanlar teknolojiyi mal veya hizmet üretmek, bilgiye ulaşmak ve kullanmak gibi amaçlarla kullanabiliyor. Teknoloji sayesinde bilimsel araştırmalar yapılabiliyor ve insanlığın yararı için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.  Teknoloji tarihi araçların ve tekniklerin icat edilmesiyle aynı zamanda başlıyor. Teknoloji terimi Yunanca sanat ve zanaat anlamındaki techne kelimesinden geliyor. Önceleri uygulamalı sanatları tanımlarken kullanılan kelime, şimdilerde çevremizdeki ilerlemeyi ve değişiklikleri tanımlamak için kullanılıyor. Günümüzde teknolojinin insan hayatındaki yerine bakılırsa teknoloji tarihi ancak insanlık tarihinin son bulmasıyla sonlanacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

 

Konferansın sonunda ÇÜTAM Müdürü Prof.Dr. Deniz Abik, sunumundan dolayı Toros Üniversitesi Güzel sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğurcan Akyüz’e teşekkür belgesi verdi. Prod.Dr. Akyüz daha sonra konferansa katılan izleyiciler arasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Deniz Abik, 9 yıldır her Çarşamba günü konferansların verildiği ÇÜTAM’da 18 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30’da Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Programı olarak, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dünyasında Dil ve Edebiyat” konulu konferansa Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Bursa Uludağ Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik’in konuşmacı olacağını duyurdu.