28 Ocak 2022 , Cuma
Ana Sayfa / Bölgesel / Demir: Yargıya taşıyacağız…

Demir: Yargıya taşıyacağız…

Tarım ORKAM-Sen Şube Başkanı Yılmaz Demir, Orman Kanunu ile ilgili yayımlanan yönetmeliklerin Anayasa’nın 11’inci ve 169’uncu maddesine aykırı olduğunu öne sürdü. Son 9 yılda orman alanlarında yaklaşık 50 bin işletmenin kurulmasına izin verildiğini ve böylece yaklaşık 340 bin hektarlık orman alanının ormancılık dışı kullanıma tahsis edildiğine savunan Demir, “Bugün dünyamız birbiriyle bağlantılı iki boyutlu tarihi bir krizle karşı karşıyadır. Bir yüzüyle ekonomik krizlerin sebebi aşırı sermaye birikiminin aracı olan sömürü, diğer yüzüyle o sömürünün sonucunda insanın çevre üzerindeki etkilerinin artması ve doğal sınırların aşılmasıyla ortaya çıkan iklim değişikliği, canlı türlerinin yok olması, azot ve fosfor döngülerindeki bozulmalar, temiz su kaynaklarının kirlenmesi şeklinde ortaya çıkan ekolojik krizdir” dedi.

İnsanların doğa karşısında bir yok ediciye dönüştüğünü anlatan Demir, “Bütün bunlara rağmen küresel ekolojik krizin temel nedeni olan kapitalizm görmezden gelinerek, sadece sonuçlara odaklanan bir söylem üzerinden hareket edilmektedir. Kapitalizmin azgın kâr ve sömürü hırsı insanların doğal yaşamla bağını kopartıp, üreten ve ekolojiyi koruyan özneler olmaktan çıkmalarına ve sadece tüketici olmalarına yol açmaktadır. Böylece üretimle ve doğal yaşam alanlarıyla bağı kopan insan, her şeye olduğu gibi doğaya da sadece bir tüketim nesnesi ve salt ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olarak yaklaşmaktadır. Bunun sonucunda, binyıllardır doğayla girdiği etkileşim sonucu bir anlamda koruyucu niteliğe sahip olan insan aynı doğa karşısında bir yok ediciye dönüşmektedir. Bu durum kapitalizme meşruiyet sağlarken aynı zamanda da ekolojik krizde kapitalizmin suçunu gizlemek için bütün insanlığın suçlandığı bir zemin yaratarak sermayeyi gözden uzak tutmaktadır” diye konuştu.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

“30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de,6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulanması İle İlişkili Yönetmelikler yayınlandı.Anayasamızın 11.Maddesi“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” çıkarılan kanun ve yönetmenliklerin Anayasaya aykırı olamayacağı ve Anayasaya herkesin uymak zorunda olduğu kesin bir dille belirtilmiştir.Anayasa’nın 169’uncu maddesi orman alanlarının ormancılık dışı uygulamalara tahsisi ile ilgili en üst hukuk normudur. Söz konusu maddenin konuyla ilgili 2’inci fıkrası şu şekildedir:”Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” orman kanunu ilgili yasa,

Hakkımızda zafer

Ayrıca Kontrol Et

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı…

Jandarma ekipleri tarihi eser satmaya çalışan şahsı 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir